Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku nr 51 zlokalizowanego na terenie S. M. „Przecław”.

Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 23.03.2021 r.