Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzenia rekreacyjno-zabawowego znajdującego się na placu zabaw między budynkiem 53 i 56 w Przecławiu.

Szczegółowy opis prac oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 14.03.2016 r.