Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w klatkach nr 55; 55A; 55B; 55C.
Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 30.08.2019 r.