SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław” w Przecławiu, działając na podstawie art. 8ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 558. z późn. zm.), § 25 ust. 1 Statutu S. M. „Przecław” oraz uchwały nr 1/05/2024 Zarządu Spółdzielni z dnia 21.05.2024 r. zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków S.M. „Przecław” w dniu 13.06.2024 r. (czwartek) o godz. 18:00. Miejsce obrad – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ul. Rekreacyjna 1, 72-005 Przecław (Sala koncertowa)   

Porządek obrad znajduje się w załączniku.

Attachments:
Download this file (walne.pdf)walne.pdf[ ]485 kB