SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ok. 12,5 mb. koryt odwadniających przed garażami nr 14-18, między klatkami budynku nr 53b i 53c w Przecławiu.

Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 25.10.2022 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymanie czystości 32 klatek schodowych budynków nr 48-56, 4 wiat śmietnikowych i terenów zewnętrznych zlokalizowanych na osiedlu mieszkaniowym będącym w zasobach S. M. „Przecław”.   
Szczegółowy opis usługi oraz pełną treść zamówienia przedstawiono w zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 22.07.2022 r.