SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku nr 55 zlokalizowanego na terenie S. M. „Przecław”.

Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 07.01.2022 r.