SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ok. 12,5 mb. koryt odwadniających przed garażami nr 14-18, między klatkami budynku nr 53b i 53c w Przecławiu.

Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 25.10.2022 r.