SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o sumarycznej mocy 40,5 kWp wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą przeznaczoną do zasilania części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław” w Przecławiu nr 51-51C oraz 52-52E

Szczegółowy opis prac instalacyjnych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 01.06.2023 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest częściowy remont klatek schodowych budynku nr 49 zlokalizowanego na terenie S. M. „Przecław”.

Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 03.03.2023 r.