SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Przedmiotem zamówienia jest remont 9 szt. balkonów znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław”.
Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 25.02.2019 r.

Zarząd S. M. ,,Przecław” zaprasza firmy ubezpieczeniowe do składania ofert dotyczących ubezpieczenia mienia Spółdzielni na okres od 01.12.2018 r. do 30.11.2019 r. Szczegółowych informacji udziela Pan Arkadiusz Aniołkowski pod nr tel. 91 3117616

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 20.11.2018 r.