SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Zarząd S.M. ,,Przecław” zaprasza firmy ubezpieczeniowe do składania ofert dotyczących ubezpieczenia mienia Spółdzielni na okres od 01.12.2017 r. do 30.11.2018 r. Szczegółowych informacji udziela Pan Arkadiusz Aniołkowski pod nr tel. 91 3117616

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 17.11.2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzenia rekreacyjno-zabawowego – piaskownicy znajdującej się na placu zabaw między budynkiem 53 i 56 w Przecławiu. Szczegółowy opis prac oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 31.07.2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji zimnej wody w budynku 48a znajdującym się w zasobach Spółdzielni „Przecław”.
Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 31.07.2017 r.