SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci monitoringu znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław”.   
Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 02.02.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest remont 2 szt. tarasów o łącznej pow. około 42 m2 znajdujących się w zasobach Spółdzielni „Przecław”.
Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 24.01.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest kontrola przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
Szczegółowy opis prac oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 21.11.2017 r.