SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Przedmiotem zamówienia jest remont ścian i schodów prowadzących do warsztatu przy garażu podziemnym nr 51-52 zlokalizowanym na terenie osiedla „Przecław”.

Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 29.05.2020 r.