SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Zarząd S.M. ,,Przecław” zaprasza firmy ubezpieczeniowe do składania ofert dotyczących ubezpieczenia mienia Spółdzielni na okres od 01.12.2016 r. do 30.11.2017 r. Szczegółowych informacji udziela Pan Edward Sroka pod nr tel. 91 3117616

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 18.11.2016 r.

Przedmiotem zamówienia jest kontrola przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
Szczegółowy opis prac oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 10.11.2016 r.