SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Przedmiotem zamówienia jest remont 9 szt. balkonów znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław”.
Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 25.02.2019 r.