SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w klatkach nr 54; 54A; 54B.
Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 25.03.2019 r.