SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 4,7 m. b. odwodnienia liniowego przed garażami nr 21-22 zlokalizowanymi między szczytem budynku i klatką 55C S.M. „Przecław” w Przecławiu.
Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 25.03.2019 r.