SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w klatce nr 48 zlokalizowanej na terenie osiedla „Przecław”.

Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 15.07.2020 r.