SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemowego tynku mineralnego na ścianach trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 52C, 52D i 52E wraz z jego pomalowaniem. Do wykonania w jednej klatce budynku S. M. „Przecław” w Przecławiu jest ok 50 m2 tynku od piwnicy do spocznika między parterem i I piętrem.

Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 30.11.2020 r.