SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Przedmiotem zamówienia jest kontrola przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w zasobach S. M. "PRZECŁAW".
Szczegółowy opis prac oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 11.02.2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku nr 55 zlokalizowanego na terenie S. M. „Przecław”.

Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 07.01.2022 r.