SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Przedmiotem zamówienia jest częściowy remont klatek schodowych budynku nr 49 zlokalizowanego na terenie S. M. „Przecław”.

Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 03.03.2023 r.