SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o sumarycznej mocy 40,5 kWp wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą przeznaczoną do zasilania części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław” w Przecławiu nr 51-51C oraz 52-52E

Szczegółowy opis prac instalacyjnych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 01.06.2023 r.