SM Przecław

72-005 Przecław 54B

HISTORIA SPÓŁDZIELNI

Zebranie założycielskie w dniu 7 stycznia 1992r. powołało Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową „Zdrowie II”.
Zebranie dokonało:

  • ustalenia nazwy i siedziby Spółdzielni ul. Południowa 3 w Szczecinie,
  • uchwalenia statutu Spółdzielni; Rada ukonstytuowała się w dniu 07.01.1992 r., następnie dokonała wyboru Zarządu Spółdzielni.

Zebranie członków założycieli w dniu 8 maja 1992r. podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zdrowie II” na nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZECŁAW”.
W 1993 r. Spółdzielnia nabyła od Gminy Kołbaskowo prawo wieczystego użytkowania gruntów o powierzchni 3,3838 ha z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Podzielone zostały na 19 działek, na które złożono księgi wieczyste. Decyzją Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 24 listopada 2005 r. zostały one przekształcone w prawo własności. Do 1995 r. Spółdzielnia prowadziła inwestycje- wybudowała 9 budynków wielolokalowych o łącznej powierzchni użytkowej 20298,23 m2, w tym:

  • lokali mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 17765,90 m2,
  • lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 168,98 m2,
  • garaży o łącznej powierzchni użytkowej 2363,35 m2.

Inwestycje obejmowały także budowę infrastruktury technicznej i małej architektury.
Do 31 października 2013 r. zarządzała zasobami własnymi oraz zleconymi przez S. M. „PRZECŁAW- ZIELONE POLE”
Od 1 listopada 2013 r. zarządza wyłącznie zasobami własnymi, tj. 283 lokalami mieszkalnymi, 3 użytkowymi, 145 garażami i infrastrukturą towarzyszącą „mieszkaniówce”.

Siedziba Spółdzielni znajduje się pod adresem Przecław nr 54B
tel. 91-311-76-16
e-mail: biuro(at)smprzeclaw.pl
www.smprzeclaw.pl
KRS Nr 0000184859
Regon 810543564
NIP 852-04-10-837
 


  • DSC09941
  • DSC09949
  • P7161261
  • image1