SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Przedmiot zamówienia obejmuje remont hydroizolacji oraz nawierzchni dachu garażu podziemnego w zakresie wymiany nawierzchni istniejącej jezdni drogi pożarowej oraz chodników i murków ograniczających jezdnię i chodniki, wraz z wymianą dwóch wpustów drogowych (typ mostowy) i ponownym obsadzeniem pozostałych dwóch istniejących wpustów.    

Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 28.02.2017 r.

 

Attachments:
Download this file (aprobata_techniczna.pdf)aprobata_techniczna.pdf[ ]870 kB
Download this file (A5.pdf)A5.pdf[ ]315 kB
Download this file (A4_osadz.pdf)A4_osadz.pdf[ ]310 kB
Download this file (A3.pdf)A3.pdf[ ]322 kB
Download this file (A2.pdf)A2.pdf[ ]276 kB
Download this file (A1.pdf)A1.pdf[ ]676 kB
Download this file (OPIS_projektremontdachu.pdf)OPIS_projektremontdachu.pdf[ ]71 kB
Download this file (zapytanie_ofertowe garpodz15.02.2017.pdf)zapytanie_ofertowe garpodz15.02.2017.pdf[ ]115 kB

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemowego tynku mineralnego na ścianach trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 53, 53A i 53C wraz z jego pomalowaniem. Do wykonania w jednej klatce budynku S.M. „Przecław” w Przecławiu jest ok 53 m2 tynku od piwnicy do spocznika między parterem i I piętrem.

Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 03.02.2017 r.

 

Attachments:
Download this file (zapytanie_ofertowe bud 53 klat20.01.2017.pdf)klatki bud 53[ ]81 kB