SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Przedmiotem zamówienia jest remont 2 szt. tarasów o łącznej pow. około 42 m2 znajdujących się w zasobach Spółdzielni „Przecław”.
Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 31.07.2017 r.