SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na całodobowej ochronie fizycznej osiedla mieszkaniowego w granicach częściowego wygrodzenia terenu i budynków od  nr 48 do nr 56  na którym zapewnia się bezpieczeństwo osób i mienia.

Szczegółowy opis zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 17.02.2016 r.