SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci monitoringu znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław”.   
Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 02.02.2018 r.