SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymanie czystości 32 klatek schodowych budynków nr 48-56, 4 wiat śmietnikowych i terenów zewnętrznych zlokalizowanych na osiedlu mieszkaniowym będącym w zasobach S. M. „Przecław”.   
Szczegółowy opis usługi oraz pełną treść zamówienia przedstawiono w zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 01.03.2018 r.