SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w klatkach nr 53, 53A, 53B, 53C.

Szczegółowy opis prac oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 11.06.2018 r.