SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku apteki znajdującej się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław”.
Szczegółowy opis prac remontowych oraz pełną treść zamówienia opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 03.08.2018 r.