SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Witamy na stronie internetowej

Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław” w Przecławiu, działając na podstawie art. 83 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz U z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.), § 25 ust. 1 Statutu S.M. „Przecław” oraz uchwały nr 1/06/2018 Zarządu Spółdzielni z dnia 01.06.2018 r. zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków S.M. „Przecław” w dniu 27.06.2018r. (środa) o godz. 18:00. Miejsce obrad - Hotel Dworski, Przecław ul. Pod Zodiakiem 2 (Sala restauracyjna).

Porządek obrad oraz projekt Statutu znajduje się w załączniku.

Attachments:
Download this file (Projekt statutu 2018n.pdf)Projekt statutu 2018n.pdf[ ]383 kB
Download this file (porzadekobrad.pdf)porzadekobrad.pdf[ ]698 kB

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 05.12.2017r. do 20.12.2017r. zostaną przeprowadzone kontrole stanu technicznego przewodów kominowych, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego D.U. NR 243 Art. 62.1.79

Kontrolę przewodów kominowych będzie przeprowadzał Zakład Usług Kominiarskich Leszek Kierszka. Jednocześnie informujemy, iż osoby dokonujące kontroli posiadają stosowne upoważnienie Spółdzielni do przeprowadzenia kontroli. Szczegółowe terminy przeprowadzenia kontroli zostaną umieszczone na klatkach schodowych w Państwa nieruchomościach. Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia, jakie stwarza niewłaściwa eksploatacja przewodów kominowych muszą one być okresowo kontrolowane.

Prosimy o udostępnienie lokali w wyznaczonych terminach.