SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Witamy na stronie internetowej

Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 01.12.2015r. do 20.12.2015r. zostaną przeprowadzone kontrole stanu technicznego przewodów kominowych, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego D.U. NR 243 Art. 62.1.79

Kontrolę przewodów kominowych będzie przeprowadzał Zakład Usług Kominiarskich Leszek Kierszka. Jednocześnie informujemy, iż osoby dokonujące kontroli posiadają stosowne upoważnienie Spółdzielni do przeprowadzenia kontroli. Szczegółowe terminy przeprowadzenia kontroli zostaną umieszczone na klatkach schodowych w Państwa nieruchomościach. Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia, jakie stwarza niewłaściwa eksploatacja przewodów kominowych muszą one być okresowo kontrolowane.

Prosimy o udostępnienie lokali w wyznaczonych terminach.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 04.06.2015 r nastąpiła zmiana siedziby SM Przecław. Nowy adres to Przecław 54B (dawna siedziba Interkomu). Numery kontaktowe pozostają bez zmian. Zapraszamy do odwiedzin.