SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Witamy na stronie internetowej

Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław” w Przecławiu, działając na podstawie art. 8ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 z późn. zm.), § 25 ust. 1 Statutu S. M. „Przecław” oraz uchwały nr 1/06/2022 Zarządu Spółdzielni z dnia 03.06.2022 r. zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków S.M. „Przecław” w dniu 29.06.2022 r. (środa) o godz. 18:00. Miejsce obrad – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ul. Rekreacyjna 1, 72-005 Przecław (Sala koncertowa).    

Porządek obrad znajduje się w załączniku.

Attachments:
Download this file (zawiadomienie o zwolaniu WZ.pdf)zawiadomienie o zwolaniu WZ.pdf[ ]469 kB

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 16.05.2022 r. do 27.05.2022 r. zostaną przeprowadzone kontrole stanu technicznego instalacji gazowej, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego Art. 62.1

Kontrolę instalacji gazowej będą przeprowadzali upoważnieni pracownicy S. M. "Przecław" - Arkadiusz Aniołkowski i Bogdan Lewandowski. Szczegółowe terminy przeprowadzenia kontroli zostaną umieszczone na klatkach schodowych w Państwa nieruchomościach. Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia, jakie stwarza niewłaściwa eksploatacja instalacji gazowej i wentylacyjnej muszą one być okresowo kontrolowane.

Prosimy o udostępnienie lokali w wyznaczonych terminach.