SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Witamy na stronie internetowej

Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław” w Przecławiu, działając na podstawie art. 8ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 438 z późn. zm.), § 25 ust. 1 Statutu S. M. „Przecław” oraz uchwały nr 1/05/2023 Zarządu Spółdzielni z dnia 29.05.2023 r. zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków S.M. „Przecław” w dniu 21.06.2023 r. (środa) o godz. 18:00. Miejsce obrad – Szkoła Podstawowa w Przecławiu, Przecław 27C, 72-005 Przecław (Aula - wejście B).    

Porządek obrad znajduje się w załączniku.

Attachments:
Download this file (PORZADEK OBRAD 2023 Walne.pdf)PORZADEK OBRAD 2023 Walne.pdf[ ]41 kB

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.05.2023 r. w godz. 16:00-19:00 zostanie przeprowadzona kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego Art. 62. (II termin w przypadku lokali, które nie zostały wcześniej udostępnione).

Kontrolę przewodów kominowych będzie przeprowadzał Zakład Usług Kominiarskich Leszek Kierszka. Jednocześnie informujemy, iż osoby dokonujące kontroli posiadają stosowne upoważnienie Spółdzielni do przeprowadzenia kontroli. Szczegółowe terminy przeprowadzenia kontroli zostały umieszczone na klatkach schodowych w Państwa nieruchomościach. Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia, jakie stwarza niewłaściwa eksploatacja przewodów kominowych muszą one być okresowo kontrolowane.

Prosimy o udostępnienie lokali w wyznaczonym terminie.

tel. kontaktowy do kominiarza 504 193 366