SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Witamy na stronie internetowej

Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.05.2023 r. w godz. 16:00-19:00 zostanie przeprowadzona kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego Art. 62. (II termin w przypadku lokali, które nie zostały wcześniej udostępnione).

Kontrolę przewodów kominowych będzie przeprowadzał Zakład Usług Kominiarskich Leszek Kierszka. Jednocześnie informujemy, iż osoby dokonujące kontroli posiadają stosowne upoważnienie Spółdzielni do przeprowadzenia kontroli. Szczegółowe terminy przeprowadzenia kontroli zostały umieszczone na klatkach schodowych w Państwa nieruchomościach. Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia, jakie stwarza niewłaściwa eksploatacja przewodów kominowych muszą one być okresowo kontrolowane.

Prosimy o udostępnienie lokali w wyznaczonym terminie.

tel. kontaktowy do kominiarza 504 193 366

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 29.05.2023 r. do 02.06.2023 r. zostaną przeprowadzone kontrole stanu technicznego instalacji gazowej, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego Art. 62.1

Kontrolę instalacji gazowej będą przeprowadzali upoważnieni pracownicy S. M. "Przecław" - Arkadiusz Aniołkowski i Bogdan Lewandowski. Szczegółowe terminy przeprowadzenia kontroli zostaną umieszczone na klatkach schodowych w Państwa nieruchomościach. Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia, jakie stwarza niewłaściwa eksploatacja instalacji gazowej i wentylacyjnej muszą one być okresowo kontrolowane.

Prosimy o udostępnienie lokali w wyznaczonych terminach.